Γεράσιμος Βαρνιώτης
Κοντά σας από το 1972

GT135 NEW!                                                                                       Kriss 125